Giver informasjon

“..Den som sår rikelig, skal også høste rikelig.” (2kor 9:6)

Vi jobber som frivillige fulltids misjonærer i Mosambik i Heidi Baker sitt arbeid, Iris Ministries. Etterhvert når tiden er inne flytter vi til Kenya for å starte en ny misjonsbase. Vi har store drømmer og ønsker å hjelpe foreldreløse, fattige, hjemløse, prostituerte og enker. Vi ønsker å med ord og gjerning vise hvor høyt Gud elsker alle mennesker.

Vi vil blant annet starte barnehjem, skole, kirke, bibelskole, gi arbeid til prostituerte og enker, starte enkelt jordbruk og gårdsbruk, og mye, mye mer. Planene er mange, og kun økonomien og arbeidskraft setter begrensinger for alt vi ønsker å gjøre. Dersom du vil støtte oss økonomisk går 100% direkte til vårt misjonsarbeid slik at vi kan hjelpe enda flere. Dersom du også vil komme ned å hjelpe er dette høyst velkomment.

Dersom du vil støtte oss er vårt kontonummer; 4266 1440 052

Dersom du bestemmer deg for at du vil støtte oss månedlig, setter vi pris på om du sender oss en mail og informerer oss om dette. Vi trenger faste støttepartnere!

For mer informasjon, kontakt oss på stigovegisnaas@gmail.com.

Vi ber om at Gud velsigner deg rikelig for det du er med å sår inn i vår tjeneste!