Døve og blinde møter Jesus..

 

Dette er et klipp jeg laget fra et møte vi gjorde i en bush kirke for litt siden. Dette var et uvanlig sterkt møte hvor både døve, blinde og døv-stumme ble helbredet, pluss mye annet av smerter og plager. På klippet får du bare se en liten porsjon av alt som skjedde. Men på møte kom mennesker fram og la fra seg div saker av heksekunst ved mine føtter, mange ble frelst og umiddelbart kvittet seg med div okkultiske ting og tang. Jeg lagde et bål av det midt i møtet.

Jeg prekte evangeliet på møtet og demonstrerte Guds kraft ved å skjelne sykdom for så å forløse helbredelse på et “gudfeldig” menneske i salen, når jeg så inviterte mennesker til å omvende seg fra heksekraft ved å komme å legge det ved mine føtter, var det ingen som kom. I det jeg skjønte at de ikke var overbevist om at Jesus var et bedre alternativ en heksekunstene (som er forbudt i bibelen og derfor synd) kjente jeg gaven av tro bli levende i meg. Jeg ba de så om å komme fram med alle døve og blinde.. Mens de så at de, en etter en, fikk både syn og hørsel tilbake, løsnet det. Da kom de fram og la fra seg div heksekunster, dette brente vi så mens vi tilba den eneste sanne frelser, Jesus Kristus!

Husk, hvis du får denne blogg oppdatering på mail, må du gå inn på linken som tar deg til min blogg for å kunne se den vedlagte youtube videoen. På klippet får du se tre døve og en døv-stum bli helbredet. Dette er gode nyheter fra oss i Mosambik :)